Kitap Hırsızları

Bir kitap çıktı diyeler, üç gün sonra duymayalar

Eski bir Babıali çalışanı olarak, her türlü masraf yapılıp hazırlıkların olduğu fakat yayını kısmet olmayan dergi ve gazetelerin sayısı hiç de az değildir, bilirim. Bunlar doğmadan ölenler kategorisi içinde yer alırlar. Bunu tek sayılık yayınlar takip eder. Sonra bir kaç sayıda bitenler... Sonra da 100. sayıya ulaşıp DALYA diyenler

Babasından kalan dolmakalemle yazdığı hikayelerin gerçekleştiğini keşfeden genç bir adam…İki bin küsur yıldır hayalleriyle dünyanın kaderini değiştirmeye çalışan gizli bir birlik…Varolmayanlar… Doğu Yücel sınırsız bir hayalgücüyle yarattığı dünyayı, içinde yaşadığı (hapsolduğu!) mevcut dünyanın popüler kültür imgeleri ve bilgileriyle bezeyip önümüze seriyor.
Ad