BİZİ TAKİP ET...

Sitede ara...

Basın Bülteni

Rehber Kitap Yayımlandı

“Sinemada Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Çok Kültürlülük Rehber Kitabı” Yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi Ayşe Kaşıkırık ve Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali (UKYF) Direktörü Gülten Taranç’ın hazırladığı, editörlüğünü Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğretim üyesi Prof Berrak Taranç’ın yaptığı “Sinemada Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Çok Kültürlülük Rehber Kitabı” yayımlandı. Kitapta, teori ile pratik bir araya getirildi; sinema sektörü özelinde “çeşitlilik, kapsayıcılık ve çok kültürlülük” kavramları öğrencilerle, kadın yönetmenlerle ve akademisyenlerle görüşülerek kaleme alındı.

Bu rehber kitap, Kadın Yönetmenler Derneği ile Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğinde Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlandı.

Kültürün En Önemli Taşıyıcısı Sinemadır. 

Kadınların hayatın her alanında özgürce var olabildiği bir dünya için sinemada da kadının özgür olması gerekir. Bunun için öncelikle sinemanın yapım aşamalarının (pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon) tümünde kadınlar eşit temsil edilmeli, özellikle film setinde kadın yönetmen, yardımcı yönetmen, görüntü yönetmeni sayısı artmalıdır. Böylece, çoğunluğu erkek olan çekim ekibi tarafından çekilen filmlerdeki “erkek bakış açısı” sorunu ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda, sinemadaki uzun ve esnek çalışma saatleri ve çalışma koşulları iyileştirilmeli, cinsiyetler arasındaki ücret eşitsizliği engellenmeli ve “eşit değerde işe eşit ücret ilkesi” benimsenmelidir. 

Kadın Yönetmenlerin Oranı Erkeklerin Dörtten Birinden Daha Azdır. 

Erkekler sinemada ön planda yer alırken kadınlar sinemada görünür olmak için mücadele etmektedir. Kadınlar çeşitli zorluklar nedeniyle erkekler göre daha az film çekmektedir ve bu durum festival başvurularına da yansımaktadır. Kadınlar halen uluslararası festivallerde daha az aday gösterilmektedir, ödül jürilerinde ve ödül dağıtımında kadınlar geri planda kalmaktadır. Kadınlar film setlerinde cinsel tacize maruz kalmaktadır. Bir diğer ifadeyle, kadınlar için sinemada fırsat eşitliği sağlanamamaktadır. 

Unutmayalım ki, günümüzde dünyanın eşitliğe ve kapsayıcılığa, her zamankinden daha fazla ihtiyacı var!

İlginizi çekebilir...

Disney+ - Film

Werewolf By Night, şiddet eksenli bir Hollywood aksiyonu olmakla birlikte arka planında kendisinden beklenmeyen bir derinliğe sahip.

Advertisement

tersninja.com (2008-2022)

  • Bizi takip et