BİZİ TAKİP ET...

Sitede ara...

"Entelektüellerle Söyleşiler" alt-başlıklı Eleştirel Bakış, Radikal Felsefe Topluluğu tarafından 1972’den beri İngiltere’de yayımlanmakta olan Radical Philosophy editörleri tarafından bu dergi için yapılmış bir dizi söyleşiden mürekkep bir çalışma.

Ercan Dalkılıç

Eleştirel Bakış: Alfred Hitchcock’tan ‘Mickey Mouse Sosyalizmi’ne…

“Entelektüellerle Söyleşiler” alt-başlıklı Eleştirel Bakış, Radikal Felsefe Topluluğu tarafından 1972’den beri İngiltere’de yayımlanmakta olan Radical Philosophy editörleri tarafından bu dergi için yapılmış bir dizi söyleşiden mürekkep bir çalışma.

Zizek

“Entelektüellerle Söyleşiler” alt-başlıklı Eleştirel Bakış, Radikal Felsefe Topluluğu tarafından 1972’den beri İngiltere’de yayımlanmakta olan Radical Philosophy editörleri tarafından bu dergi için yapılmış bir dizi söyleşiden mürekkep bir çalışma.

Ercan Dalkılıç Ercan Dalkılıç

Marksizmden tutun da psikanalize değin uzanan bir alanda yapılan bu söyleşi toplamının editörlüğünü de, bu derginin bir üyesi olan ve felsefe, estetik, toplum kuramı üzerine birçok yazınsal üretim gerçekleştiren, Middlese, Üniversitesi’nde Modern Avrupa Felsefesi dersleri veren Peter Osborne üstlenmiş. Osborno, çalışmanın giriş yazısı olan “Felsefe ve Entelektüellerin Rolü” adlı yazıya da imza atmış aynı zamanda.

Slavoj Zizek ve Edward Said başta olmak üzere; Cornelius Castoriadis, Renata Salecl, Istvan Meszaros, Axel Honneth, Judith Butler Cornel West, Drucilla Cornell, Gayatri Chakravorty Spivak gibi önemli entelektüellere, kendi uzmanlık alanlarından yola çıkılarak birçok soru yöneltilmiş.

chavez-pensador-critico-istvan-meszaros

Istvan Meszaros & Hugo Chávez

Slavoj Zizek ile yapılan söyleşinin çerçevesi her ne kadar Slovenya’da Lacan olarak belirlenmişse de, Zizek muhabbete Yugoslavya’da siyasetten girip, Alfred Hitchcock’tan –Zizek’ten de başka ne beklenirdi zaten!- çıkmış. Diğer entelektüellerle yapılan söyleşiler için de ‘bağlamdan taşma’ durumu geçerli; bununla birlikte kitabı daha bir okunabilir hale getirmiş bu, yer yer okuyucuya nefes alma şansı vermiş.

Eleştirel BakışKitapta yer alan bütün önermeleri burada saymak tabii ki mümkün değil. Gerçekten de her satırının altı çizilebilecek ölçekte önemli söyleşiler bunlar. Yalnız, özellikle Istvan Meszaros’la yapılan söyleşideki öne çıkan şu önermeye değinmeden olmaz: Sermayenin yapısal krizinin, sadece komünist partileri, Üçüncü Enternasyonal partileri yok etmekle kalmadığına dikkat çeken Meszaros, Avrupa’da art arda yenilgiler alan, yüzyıldır sosyalizme/reforma inanan İkinci Enternasyonal partilerin de bir nevi ‘Mickey Mouse sosyalizmi’ni benimseyip, toplumsal sürede müdahale edemediklerinin altını çizmiş. Bu, o kadar yerine bir önerme ki, ülkemizdeki sosyalist enternasyonal üyesi ana muhalefet partisinin hali göz önüne alınacak olursa,  tartışmaya lüzum bile kalmıyor sanıyorum.

İlginizi çekebilir...

Advertisement

tersninja.com (2008-2022)

  • Bizi takip et